Wyrównywanie różnic między regionami III - 2020 r.

W związku z realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programem pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r., informuję o możliwości  składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach powyższego programu.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania oraz wnioski można uzyskać na stronie internetowej PFRON  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/

Termin składania wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem upływa 5 lutego 2020 roku.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ