Pomoc osobom niepełnosprawnym

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 33/2019 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 18 listopada 2019 roku została powołana na okres 4 lat Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych do zadań, której należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób

niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu

pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

 

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ