Projekt systemowy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem - Lider

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem - Partner

 

realizują w 2013 roku w partnerstwie projekt współfinansowany przez

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej”

w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do życia społecznego (w szczególności powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową) 100 klientom OPS/PCPR zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, lub zatrudnionym, będącym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystającym z pomocy społecznej.  

Projekt przewiduje zrealizowanie dla uczestników następującej ścieżki reintegracji w ramach umowy analogicznej do kontraktu socjalnego: doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, warsztatów z umiejętnego poszukiwania pracy, szkoleń mających pomóc w zdobyciu zawodu lub przygotowaniu zawodowym, podniesieniu kluczowych lub zdobywaniu nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, w szczególności w takich kierunkach jak: prawo jazdy kat. B, kat. C, kat. C+E, obsługa komputera, operator wózków jezdniowych, sprzedawca. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz sfinansowanie stażu lub praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach dla uczestników w wieku 15-30 lat. Na zakończenie projektu uczestnicy objęci zostaną  indywidualnym pośrednictwem pracy w celu wzmocnienia ich szans na znalezienie zatrudnienia.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych, w tym rolników.

Kontynuowana jest działalność Punktu Doradczo – Konsultacyjnego, w którym uczestnicy projektu i mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. Punkt jest otwarty 3 razy w tygodniu.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibach realizatorów.

 


 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

w 2012 roku realizują w partnerstwie projekt współfinansowany przez

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej”

w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do życia społecznego (w szczególności powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową) 100 klientom OPS/PCPR zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, lub zatrudnionym, będącym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystającym z pomocy społecznej.  

Projekt przewiduje zrealizowanie dla uczestników następującej ścieżki reintegracji w ramach umowy analogicznej do kontraktu socjalnego: doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, warsztatów z umiejętnego poszukiwania pracy, szkoleń mających pomóc        w zdobyciu zawodu lub przygotowaniu zawodowym, podniesieniu kluczowych lub zdobywaniu nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, w szczególności w takich kierunkach jak: prawo jazdy kat. B, kat. C, kat. C+E, obsługa komputera, operator wózków jezdniowych, sprzedawca, kursy językowe. W ramach projektu możliwe jest skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym. Na zakończenie projektu uczestnicy objęci zostaną  indywidualnym pośrednictwem pracy w celu wzmocnienia ich szans na znalezienie zatrudnienia.

 

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych, w tym rolników.

Kontynuowana jest działalność Punktu Doradczo – Konsultacyjnego, w którym uczestnicy projektu i mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. Punkt jest otwarty 3 razy w tygodniu.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibach realizatorów.


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach

  

realizują w 2011 roku w partnerstwie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej”

w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Celem projektu jest umożliwienie powrotu do życia społecznego (w szczególności powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową) 100 osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub niepozostającym w zatrudnieniu, będącym w wieku aktywności zawodowej i korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt przywiduje zrealizowanie dla uczestników następującej ścieżki reintegracji w ramach umowy analogicznej do kontraktu socjalnego: wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia z umiejętności poszukiwania pracy, szkolenia wg indywidualnych potrzeb mających pomóc w zdobyciu zawodu lub przygotowaniu zawodowym, podniesienie kluczowych lub zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, w szczególności w takich kierunkach jak, prawo jazdy kat. B, kat. C, kat. C + E, obsługa komputera, operator wózków jezdniowych, sprzedawca – kasy fiskalne oraz objęcie uczestników indywidualnym pośrednictwem pracy w celu wzmocnienia ich szans na znalezienie zatrudnienia.

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w tym rolników.

 Od kwietnia został uruchomiony Punktu Doradczo – Konsultacyjny, w którym uczestnicy projektu i mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych  i psychologicznych. Punkt jest otwarty 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji w siedzibach realizatorów projektu.

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Ludowa 15 A,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86-2753568                                                                                                                                                         

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 86-2758612, fax 86-2758613

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH PIEKUTACH                                                                

ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty                                                                                                                                                    

tel. 86-4761514                                                                                                                                                               

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁACH

ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły

tel. 86-4763010 wew. 321

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ