Aktywny samorząd

Do każdego zadania należy dołączyć:

Tabela informacyjna dotycząca szczegółowych przedmiotów dofinansowania z określeniem maksymalnego dofinansowania oraz wysokości wkładu własnego -> TABELA

Moduł I obszar A

Moduł I obszar B

Moduł I obszar C

Moduł I obszar D

 

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ