Zaproszenie na 15. Ogólnopolską Konferencję "Ostrożnie dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci"

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

zaprasza przedstawicieli różnych grup zawodowych, instytucji i środowisk pracujących z dziećmi do 6. roku życia oraz ich rodzinami

na

15. Ogólnopolską Konferencję

„Ostrożnie - dziecko!

Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2023 w formule online.

Celem konferencji jest ukazanie problematyki profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w szerokim kontekście, obejmującym zarówno najnowszą wiedzę naukową, przemiany społeczno-obyczajowe, jak i wyzwania codziennej pracy z rodzinami i dziećmi. Podobnie jak w poprzednich latach, odniesiemy się do aktualnych problemów związanych z rodzicielstwem oraz rozwojem dziecka i opieką nad nim w okresie wczesnego dzieciństwa. Poruszymy kwestie związane z identyfikacją czynników ryzyka i czynników ochronnych krzywdzenia małych dzieci, metodami pracy z rodzinami ryzyka oraz dobrymi praktykami w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą.

Tematy sesji i wykładów

 • Lighthouse – Poradnia dla Rodziców Latarnia Morska - koncepcja i oferta pomocy
 • Współpraca międzysektorowa w profilaktyce krzywdzenia dzieci
 • SPYNKI – grupy opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci ukraińskich i polskich
 • Parentyfikacja wśród dzieci z rodzin ukraińskich
 • Opieka naprzemienna w doświadczeniach rodziców
 • Standardy ochrony dzieci w placówkach medycznych
 • Parentyfikacja w kontekście małych dzieci
 • Znaczenie roli ojca w pierwszych latach życia dziecka w oparciu o teorię więzi
 • Rola ojca w życiu dziecka po rozstaniu rodziców w ujęciu prawnym i psychologicznym
 • Przychodzi dziecko do lekarza - jak w takich warunkach budować dobrą relację? Czyli wizyta u pediatry jako spotkanie z drugim człowiekiem
 • Pracownik socjalny jako latarnia morska - refleksje na temat pracy pracownika pomocy społecznej opartej na mentalizacji

Wszystkie wystąpienia będą tłumaczone na język ukraiński oraz język migowy.

Udział w konferencji można zgłaszać do 19 czerwca 2023 r.

Szczegółowy program wydarzenia oraz zapisy dostępne są na platformie edukacyjnej FDDS.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w formule online, dzięki czemu mogą Państwo wziąć w niej udział korzystając z dowolnego urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową. Link do wydarzenia otrzymają Państwo mailowo w dniu poprzedzającym konferencję.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ