Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym osób usamodzielnianych w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza pełnoletnich wychowanków będących w pieczy zastępczej oraz tych którzy już ją opuścili do udziału w badaniu dotyczącym osób usamodzielnianych w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Badanie  realizowane jest przez Uczelnię Korczaka Akademię Nauk Stosowanych wraz z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (Departament Pomocy i Integracji Społecznej), a jego celem jest poznanie opinii wychowanków na temat opieki w poszczególnych formach pieczy zastępczej.

Badanie jest w pełni anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy kliknąć w poniższy link:

  https://pbs.pl/dus01A_piecza

Link jest aktywny do 22 sierpnia 2023 r.    

Poniżej zamieszczamy pismo z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze szczegółowymi informacjami dotyczacymi badania.

PISMO MRiPS

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ