Zaproszenie do udziału w ankiecie PFRON skierowanej do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Ankieta pozwoli zobrazować, jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym zagadnieniem jest również poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kontaktów z administracją publiczną.

Link do ankiety znajduje się poniżej:

https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9

Ankietę można wypełnić do 6 września 2022 r.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ