Zaproszenie do 12 edycji programu Akademia Świadomego Rodzica dla opiekunów zastępczych

2022-02-02 10:27:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w imieniu Fundacji EY ErnstYonug informuje o 12 edycji Akademii Świadomego Rodzica, której celem jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu oraz nabycie i ćwiczenie nowo poznanych umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych.

Projekt Akademii Świadomego Rodzica składa się z trzech elementów:

  • Treningi (trzy razy po pięć dni, w tym trening interpersonalny i intrapsychiczny);
  • Zjazdy tematyczne (weekendowe spotkania szkoleniowe);
  • Superwizja (oferta dla rodziców, którzy chcą kontynuować edukację).

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków Fundacji EY. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu, wyżywienia czy noclegów podczas zjazdów.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w ulotce.

Nabór trwa do 10 marca 2022 roku.

Poniżej umieszczamy formularz zgłoszeniowy, który w celu zgłoszenia do udziału w projekcie należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com :

Formularz zgłoszeniowy

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ