Wytyczne dla pieczy zastępczej w sprawie realizacji programu "Dobry start"

2021-07-09 12:37:00

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, pismem z dnia 7 lipca 2021 r. znak DSRI.822.30.2021.MS poinformowało, że z dniem 1 lipca 2021 r. realizację programu „Dobry start” rozpoczął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych składają wnioski o świadczenie dobry start do ZUS.

W celu uzyskania świadczenia „Dobry start” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, w/w osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wraz z datą umieszczenia, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W przypadku rodzin zastępczych z terenu powiatu wysokomazowieckiego, powinny one zgłosić się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie dobry start, składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start, które znajdują się w poniższych załącznikach:

Załącznik 1: Instrukcja dla opiekuna (dotyczy m.in. rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka).

Załącznik 2: Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start.

Załącznik 3: Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie dobry start.

Instrukcje są dostępne również na stronie internetowej ZUS pod linkiem

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ