Wyrównywanie Róźnic Między Regionami III- 2024 r.

    W związku z realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programem pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r., informuję o możliwości  składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach powyższego programu.

    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania oraz wnioski można uzyskać na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Termin składania wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem upływa z dniem 09 lutego 2024 roku

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ