Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

2015-07-08 13:35:41

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

W związku z powyższym zostały zaktualizowane następujące wykazy:

1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego

(ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18.06.2015 r., poz. 2062),

2. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego

(ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18.06.2015 r., poz. 2061).

3. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego wg stanu na dzień 30.04.2015 r.

Rejestry opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: www.bialystok.uw.gov.pl, w Informacjach Wydziału Polityki Społecznej, w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ