Wydłużenie terminów naboru wniosków w ramach Programów resortowych MRiPS: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

2020-12-30 08:33:00

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przekazał informacje, że wydłuża terminy naboru wniosków w ramach programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w poniższym zakresie po to, by umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

Informacje o wydłużonym terminie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazne-wydluzamy-terminy-skladania-wnioskow-do-programow-opieka-wytchnieniowa-i-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ