Współpraca z gminami online w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”.

2020-05-20 11:43:00

    W dniach 15 i 19 maja 2020 r. odbyły się zdalne spotkania online Partnerskich Zespołów Kooperacji w Gminie Wysokie Mazowieckie i w Gminie Kobylin-Borzymy, w ramach realizowanego na terenie powiatu wysokomazowieckiego projektu „Liderzy Kooperacji”.

    W spotkaniu wzięły udział następujące osoby: Anna Tomulewicz – doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Anna Kłos – superwizor w Modelu Kooperacji, Iwona Kalinowska – animator powiatowy, Iwona Koc – animator Gminy Wysokie Mazowieckie, Bożena Piszczatowska - animator Gminy Kobylin-Borzymy, radni powiatowi i gminni, a także przedstawiciele instytucji i podmiotów z terenu powiatu zaangażowanych do udziału w projekcie.

    Celem spotkania było omówienie stanu bieżącej realizacji zadań w instytucjach – zebranie informacji zwrotnych od uczestników w zakresie sytuacja podmiotów, stanu współpracy w okresie ogłoszonej epidemii, a także analizy stanu współpracy z rodzinami objętymi wsparciem w ramach projektu. Spotkanie było również okazją do omówienia Listy aktywności i usług w powiecie wysokomazowieckim w perspektywie wsparcia przedstawicieli podmiotów (pomoc prawna, psychologiczna, informatyczna).

Udostępniono również informacje na temat wsparcia w okresie epidemii:

Linki ogólnopolskie i wojewódzkie – (nieodpłatne)

Na zakończenie spotkania ustalono terminy kolejnych spotkań PZK.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ