WAŻNE! PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

2020-11-04 10:10:00

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • wydłużenia terminu składania wniosków  do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie w ramach Modułu III.

  Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

  W związku z podjętą w dniu 30 października 2020 roku uchwałą Zarządu PFRON uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.

  Przypominamy, że wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie elektonicznie za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

 W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku, np. osobiście lub drogą pocztową (uaktualniony wzór wniosku znajduje się w załączeniu).

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III – wersja uaktualniona

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ