Uwaga studenci!- Dotyczy składania wniosków oraz rozliczenia umów w programie ''Aktywny Samorząd" Moduł II

2020-09-16 14:32:32

   Informujemy, że Wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla Wnioskodawców, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON). 

Termin składania wniosków w MODULE II upływa 10.10.2020 r. (dotyczy semestru zimowego 2020/2021)


     Z aktualnymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi w ramach pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd" można się zapoznać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

   Jednocześnie przypominamy, że zawarte umowy na semestr letni w roku szkolnym 2019/2020 należy rozliczyć w nieprzekraczalnym terminie zawartym w umowie. Wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie o ukończeniu semestru (umieszczone w systemie SOW) wysyłamy drogą elektroniczną w systemie SOW. Osoby składające dokumenty po terminie nie otrzymają dofinansowania.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ