UWAGA ABSOLWENCI SZKÓŁ ŚREDNICH!

2014-04-16 14:22:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że 27 marca 2014 została ogłoszona XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od dwunastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów.

Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XIII edycji i jej haromonogram.

Przypominamy, że jest to program dla tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia w polskich uczelniach publicznych o uprawnieniach magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich w polskich uczelniach publicznych i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferowane jest stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski składane są on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2014. Termin składania wniosków on-line upływa 18 sierpnia 2014 o godzinie 16:00. Wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do 22 sierpnia 2014 r. 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ