Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2021

2021-02-19 14:17:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w dniach 22 – 28 lutego 2021 roku będzie obchodzony Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni będą mogli bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. Uczestniczyć będą w niej także asystenci sędziów oraz kuratorzy zawodowi z Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem w formie porad telefonicznych. Szczegółowe informacje o dyżurach asystentów sędziego oraz kuratorów zawodowych można znaleźć na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem: 

https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=1985.

Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. W trakcie obchodów będą udzielane bezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przyłączając się do kampanii pn. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem informuje, iż do dyspozycji osób pokrzywdzonych będzie możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej zdalnie za pomocą środków komunikacji (telefon, mail) oraz pomocy pracowników socjalnych. Szczegółowe informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem:

http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/nieodpatnapomocprawna/ ,

a także pod nr tel. 86 306 72 08 lub 502 153 040 oraz w siedzibie tut. Centrum.

Osoby zainteresowane, zachęcamy również do uzyskania dalszego wsparcia, od podmiotów, które w 2021 roku świadczą pomoc materialną i niematerialną z Funduszu Sprawiedliwości w ramach  Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem pod nr tel. 518 595 676.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym dostępna na stronie:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ