Szkolenie rodzin zastępczych z powiatu wysokomazowieckiego pt.: "Wpływ sieci i nowych technologii na rozwój dziecka"

2021-10-01 10:09:00

W dniu 30 września 2021 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wysokomazowieckiego, pt. „Wpływ sieci i nowych technologii na rozwój dziecka”. Szkolenie poprowadził psycholog – Pan Mariusz Godlewski.

Celem przeprowadzonego szkolenia było zapoznanie opiekunów zastępczych z zagrożeniami jakie stanowi łatwy dostęp do Internetu oraz korzystanie przez dzieci i młodzież z nowych technologii. Prowadzący szkolenie opowiedział o uzależnieniach od Internetu i dostępnych w nim treściach, a także gier oraz nowoczesnych technologii. Rodzice zastępczy dowiedzieli się jak dostęp do sieci internetowej od najmłodszych lat wpływa na rozwój dziecka. Ponadto uzyskali informacje na temat przyczyn nadmiernego spędzania czasu w Internecie przez dzieci i młodzież. Otrzymali także wskazówki jak zapobiegać, rozpoznawać i radzić sobie z problemem uzależnienia dziecka od nowoczesnych technologii. Poruszony został również temat cyberprzemocy i innych zagrożeń, z którymi może zetknąć się podopieczny aktywny w sieci internetowej. Na koniec szkolenia rodziny zastępcze miały okazję zadać psychologowi pytania odnośnie zagadnienia, któremu zostało poświęcone spotkanie oraz na inne nurtujące ich problemy i tematy.

Po zakończeniu szkolenia opiekunowie zastępczy mieli okazję do wymiany swoich doświadczeń w ramach spotkania grupy wsparcia.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ