Szkolenie organizacji pozarządowych z terenu powiatu wysokomazowieckiego

    W dniu 25 listopada 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok (FOPMB) zorganizowało na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem szkolenie pt.: ,,Skoordynowane Usługi Społeczne’’. Spotkanie skierowane było do organizacji pozarządowych z terenu powiatu wysokomazowieckiego.    

Celem szkolenia było:

  • zapoznanie z tematem usług społecznych,
  • zaprezentowanie informacji dot. tworzenia Centrum Usług Społecznych przez gminy i roli w tym procesie organizacji pozarządowych,
  • wyjaśnienie czym jest deinstytucjonalizacja, czyli przechodzenie od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej,
  • wspólne opracowanie ,,KOSZYKA USŁUG”, w którym znajdą się zebrane i skatalogowane usługi społeczne realizowane przez m.in.: instytucje publiczne i organizacje społeczne z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

Wszystkim obecnym uczestnikom dziękujemy za przybycie.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ