SZKOLENIE oraz SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA pt. „Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej” WRAZ ZE SPOTKANIEM OPŁATKOWYM RODZIN ZASTĘPCZYCH

2017-12-15 14:39:00

      W dniu 14.12.2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się szkolenie oraz spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wysokomazowieckiego. 

     Przed rozpoczęciem części szkoleniowej odbyło się spotkanie opłatkowe dla rodziców zastępczych, co było dodatkową okazją do wzajemnej integracji opiekunów zastępczych. Życzenia świąteczne wszystkim obecnym złożył Wicestarosta Wysokomazowiecki - Pan Leszek Gruchała oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem - Pani Iwona Kalinowska. Po części oficjalnej, podzielono się opłatkiem, zaśpiewano kolędy, skosztowano wigilijnych dań oraz wręczono rodzinom zastępczym drobne upominki.

     W drugiej części spotkania szkolenie pt. „Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej” poprowadziła Pani Żaneta Rola-Szcześniak – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem. Na szkoleniu zostały omówione zagadnienia dot. roli rodziny w życiu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej. Poruszono temat więzi dziecka z rodziną naturalną oraz zakres zaangażowania rodziców biologicznych w sprawy związane z osobą dziecka, które znalazło się w rodzinie zastępczej. Omówiono podział praw i obowiązków w opiece nad dzieckiem, pomiędzy rodzicami zastępczymi i biologicznymi oraz oceniono wpływ relacji „dziecko – rodzice biologiczni” na kształtowanie osobowości dziecka i dotychczasową pracę nad wychowankiem włożoną przez opiekunów zastępczych. Podczas prezentacji poruszono kwestie ewentualnych wątpliwości i zastrzeżeń opiekunów zastępczych dotyczących kontaktów z rodzicami. Po zakończonym szkoleniu odbyło się spotkanie grupy wsparcia, dzięki czemu rodzice zastępczy mogli podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z tematem szkolenia.

 
Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ