Szkolenie kadry pomocy społecznej

2021-11-10 12:51:00

8 listopada 2021 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

W szkoleniu udział wzięli pracownicy gminnych, miejskich i gminno-miejskich ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego powiatu, a także Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

Dyrektor PCPR w Wysokiem Mazowieckiem, Iwona Kalinowska serdecznie powitała uczestników szkolenia oraz gości, w tym Starostę Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego, Annę Tomulewicz, Doradcę ds. Modelu Kooperacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i Agatę Bielską, konsultant ds. Modelu Kooperacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a zarazem radcę prawnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Pani dyrektor Iwona Kalinowska skierowała również podziękowania do pracowników PCPR w Wysokiem Mazowieckiem za organizację szkolenia.

Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński zwrócił się do pracowników socjalnych, dziękując za ich pracę i życząc owocnego szkolenia.

- Cieszę się że w ostatnich latach poszerza się w naszym powiecie sieć możliwych działalności związanych z pomocą społeczną – powiedział Starosta Wysokomazowiecki. - Ostatnie lata dla jednostek pomocy społecznej rodzą wiele wyzwań, ale nowe, przyjęte rozwiązania służą temu, żeby dostrzec wasze potrzeby i docenić waszą pracę. Państwa praca jest bardzo specyficzna i trudna i musi to być też odzwierciedlone nie tylko w wymiarze satysfakcji z pracy, ale też żeby otrzymywać za nią godne wynagrodzenie.

W pierwszej części spotkania pani Agata Bielska poprowadziła szkolenie na temat zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej, odnosząc się m.in. do takich zagadnień jak uprawnienia pracowników socjalnych, uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu oraz stopnie awansu zawodowego. Pani Anna Tomulewicz przedstawiła prezentację na temat modelu kooperacji jako narzędzia metodycznego w procesie tworzenia Centrum Usług Społecznych oraz deinstytucjonalizacji. W szkoleniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, który przekazał informacje na temat przemocy w rodzinie oraz nowych uprawnień policjantów w tej kwestii.

Spotkanie było również okazją dla wszystkich pracowników socjalnych do uzyskania dodatkowych informacji w kwestiach prawnych oraz poruszenia największych problemów i wyzwań, z jakimi mierzyć się muszą podczas swojej działalności.

Na zakończenie Pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przekazała informacje na temat bieżącej działalności Centrum, a w szczególności o realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz o innych projektach i programach. Uczestnikom szkolenia przekazano ulotki dot. poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także o nowo powstałym Ośrodku Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży  z terenu powiatu wysokomazowieckiego, mieszczącym się przy ul. Rynek Piłsudskiego 23 w Wysokiem Mazowieckiem, prowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ