Szkolenie kadr pomocy społecznej 2019 r.

2019-12-10 11:29:00

9 grudnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się coroczne szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu wysokomazowieckiego, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem. Tematem szkolenia był przede wszystkim szeroko rozumiany problem przemocy w rodzinie oraz sposoby jej zapobiegania i przeciwdziałania.

Dyrektor PCPR, Iwona Kalinowska serdecznie powitała wszystkich obecnych, w tym Wicestarostę Wysokomazowieckiego, Leszka Gruchałę, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem oraz przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z Wysokiego Mazowieckiego, Ciechanowca, Szepietowa, Klukowa, Kobylina-Borzymy, Kuleszy Kościelnych, Klukowa i Nowych Piekut. Wicestarosta Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała podziękował pracownikom pomocy społecznej za sumienną i pełną zaangażowania pracę oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W pierwszej części szkolenia wystąpili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Asp. Anna Zaremba omówiła procedurę ,,Niebieskiej Karty" oraz zjawisko przemocy w rodzinie w powiecie wysokomazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Inspektor wydziału prewencji, Anna Rytel przedstawiła sylwetki dzielnicowych, pracujących w poszczególnych gminach na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Druga część szkolenia poświęcona została dialogowi motywacyjnemu w pracy z rodziną uwikłaną w przemoc. Wykład wygłosiła pani Justyna Bacławska - terapeutka i trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w Białymstoku oraz certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na zakończenie spotkania pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przedstawili zadania, realizowane przez PCPR w zakresie pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także z zakresu pieczy zastępczej.  Przedstawiono również zasady Programu "Aktywny Samorząd" oraz realizowany przez powiat projekt  pn. "Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO".  Ponadto osoby biorące udział w szkoleniu zostały poinformowane o mieszczącym się w siedzibie tutejszego Centrum Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i świadczonych przez niego formach pomocy.

  


Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ