SZANSA DLA NIEWIDOMYCH !

2015-01-29 11:56:00

Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje projekt „Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi „widzą” i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania”, współfinansowany ze środków PFRON.

 

W projekcie mogą wziąć udział dorosłe osoby niewidome i słabo widzące z orzeczeniem o niepełnosprawności ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego.

 

Głównym celem projektu jest nowoczesna rehabilitacja i podniesienie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku poprzez specjalistyczne wsparcie prowadzone w Tyflopunkcie.

 

W ramach projektu beneficjent będzie mógł skorzystać z:

-konsultacji rehabilitacyjnych z tyflospecjalistą oraz

-indywidualnych zajęć tematycznych w tym: 30 godzin z tyflospecjalistą i 12 godzin zajęć z ekspertami na poziomie zaawansowanym,  wybranych przez siebie spośród 16 tyflomodułów.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!


Więcej informacji znajdziecie Państwo:

-telefonicznie pod nr tel: 695 966 545 lub (85) 743 65 12

-e-mail: bialystok@szansadlaniewidomych.org

-Tyflopunkt w Białymstoku ul. Fabryczna 1 (pokój 307), 15-482 Białystok

 

ulotka Fudacji Szansa dla Niewidomych 

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ