Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025.

2016-11-04 08:05:25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem podjęło prace nad tworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025.

Proces opracowania strategii rozpoczyna się od przeprowadzenia diagnozy problemów, trudności z jakimi boryka się społeczeństwo lokalne. Diagnoza problemów społecznych występująca na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego zostanie sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu d.s Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy, urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oraz danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

W miesiącu wrześniu 2016r. wystosowano pisma do instytucji działających na terenie powiatu Wysokomazowieckiego o podanie informacji niezbędnych w celu tworzenia diagnozy problemów społecznych powiatu.

Problemy społeczne dotyczą w równym stopniu całej lokalnej społeczności, więc proces ich identyfikowania, rozwiązywania i oceny efektów nie może przebiegać bez udziału i aktywności tejże społeczności.

 

W związku z powyższym zapraszamy społeczność Powiatu Wysokomazowieckiego do zgłaszania problemów w swojej społeczności ze wskazaniem kierunków działań zmierzających do ich rozwiązania.

 

Informacje prosimy przekazywać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, telefonicznie pod numer telefonu 86-275 35 68 lub na adres e-mail pcprwysmaz@poczta.onet.pl do dnia 25 listopada 2016 r.

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ