Sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej trafią do dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu wysokomazowieckiego

2020-09-02 15:10:00

2 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie, podczas którego Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński przekazał sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, celem przekazania rodzinom zastępczym na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakupiono 30 laptopów z oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny (2 urządzenia wielofunkcyjne i 30 słuchawek z mikrofonem) oraz środki ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne).

Łączna wartość zakupionego sprzętu i środków ochrony osobistej wyniosła: 97 435,00 zł, w tym ze środków europejskich 82 118,22 zł, ze środków dotacji celowej 15 316, 78 zł. 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ