Spotkanie przedstawicieli instytucji pomocy społecznej w ramach „Programu wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO”

2019-11-22 09:28:00

W związku z przystąpieniem powiatu wysokomazowieckiego do projektu pn. „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” w dniu 19 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie superwizyjne służb pomocy społecznej dotyczące omówienia sytuacji życiowej uczestników oraz zasadności ich dalszego uczestnictwa w programie.

W/w projekt skierowany jest do rodziców, których dzieci na skutek nie wypełniania przez nich podstawowych obowiązków opiekuńczo – wychowawczych są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej – istnieje zagrożenie, że dzieci decyzją Sądu mogą zostać im odebrane lub już w pieczy przebywają. Program ma na celu pracę z rodzicami i ich rodzinami w celu podniesienia kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, aby zapobiec odebraniu dzieci, oraz stworzeniu bezpiecznego domu, do którego dzieci mogłyby wrócić.

Wszystkim obecnym na spotkaniu dziękujemy za przybycie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ