Spotkanie Liderów Kooperacji w powiecie wysokomazowieckim

2021-10-08 13:26:00

W dniu 07 października 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie Liderów Kooperacji z terenu powiatu wysokomazowieckiego, w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji z Gmin Wysokie Mazowieckie i Kobylin-Borzymy zaangażowanych w projekcie „Liderzy Kooperacji”.

W spotkaniu wzięły udział: Anna Tomulewicz – doradca d.s Modelu Kooperacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Iwona Kalinowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, Iwona Koc – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, Bożena Piszczatowska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach, Leszek Mężyński - radny Powiatu Wysokomazowieckiego, a także przedstawiciele instytucji i podmiotów z terenu powiatu i gmin.

Celem spotkania było omówienie stanu bieżącej realizacji zadań w instytucjach – zebranie informacji zwrotnych od uczestników w zakresie sytuacji podmiotów, stanu współpracy w okresie trwającej epidemii, a także analizy bieżącej sytuacji rodzin, które objęte były wsparciem w ramach projektu.  W dalszej części spotkania Pani Anna Tomulewicz przedstawiła prezentację na temat „Modelu Kooperacji - jako narzędzia metodycznego w procesie tworzenia Centrów Usług Społecznych oraz deinstytucjonalizacji”. Pani Barbara Broniszewska – kierownik Sekcji Promocji Zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem omówiła „Rolę szczepień ochronnych - jako najskuteczniejszej formy ochrony przed chorobami zakaźnymi, ze szczególnym uwzględnieniem szczepienia przeciwko COVID-19”.

Spotkanie było również okazją do wręczenia certyfikatów Lidera Kooperacji oraz Ksiąg Rekomendacyjnych „Modele Kooperacji”.

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ