SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA ADRESOWANE DO RODZICÓW BIOLOGICZNYCH

2017-10-31 13:22:32

W dniu 30.10.2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się spotkanie grupy wsparcia adresowane do rodziców biologicznych z terenu powiatu wysokomazowieckiego, których dzieci przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas spotkania pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przybliżyli rodzicom biologicznym ich prawa i obowiązki wynikające z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Następnie, grupę wsparcia poprowadziła psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem – Pani Żaneta Rola-Szcześniak. Podczas spotkania rodzice biologiczni mogli podzielić się własnymi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami co do prezentowania prawidłowych postaw rodzicielskich wobec dzieci, jak również wskazać na osoby, które  odegrały ważną rolę w ukształtowaniu ich osobowości.

Spotkanie grupy wsparcia przebiegło w spokojnej i przyjaznej atmosferze.

Wszystkim obecnym dziękujemy za aktywny udział!

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ