Program Stypendialny Kierunek Samodzielność dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej

2021-01-20 09:29:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, w imieniu Towarzystwa Nasz Dom zaprasza podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej do udziału w V edycji programu „Kierunek Samodzielność”. Program ten jest kierowany do uczniów ostatnich klas liceów, techników i szkół branżowych oraz studentów, w ramach którego można ubiegać się o uczestnictwo w kursach.

Kandydat do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu. Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Wybranym uczestnikom zapewnione zostanie finansowe wsparcie na wybrany przez nich kurs, udział w dwudniowym szkoleniu rozwojowym oraz roczną opiekę merytoryczną.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 5 lutego (liczy się data stempla pocztowego).

 

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom:

http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

 

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Prządka – koordynator Programu

Tel. 508 106 152

e-mail: e.przadka@naszdom.org.pl

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ