PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

2022-01-05 14:59:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE nie został realizowany w 2021 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w ciągu 2021 roku ogłaszało kilkukrotnie nabór kandydatów do utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz przesłało informacje do 34 instytucji  z terenu powiatu celem upowszechnienia informacji o realizacji programu jednak mimo to nie zgłosiła się ani jedna osoba do udziału w w/w programie.

Wysokie Mazowieckie 30.12.2021 roku

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ