Poszukujemy wolontariuszy do domów pomocy społecznej

2020-10-30 12:30:00

     W związku z pismem Pana Stanisława Szweda Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2020 roku DPS-I.070.78.2020.AS oraz w ślad za pismem PS-V.9421.174.2020PS-V.9421.174.2020.MN z dnia 26 października w zakresie zapewnienia opieki  w instytucjach całodobowej opieki, mając na względzie dobro tych osób tj. niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych w okresie związanym z trwającą epidemią, zwrócono się z uprzejmą prośbą o stworzenie listy potencjalnych wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

W sytuacji pojawienia się ogniska zakażenia w domu pomocy społecznej sytuacja kadrowa mimo stosowanych licznych rozwiązań może okazać się bardzo trudna.

Mając powyższe na uwadze zachęcamy zainteresowanych wolontariuszy do kontaktu z tut. Centrum celem wpisania na listę wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej  w opiece nad mieszkańcami osobiście lub pod numerem telefonu 86 306 72 08 lub 502 153 040.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ