POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM !

2015-03-17 09:10:52

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości opracował wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Pomoc świadczona jest na terenie całego kraju. We wskazanych placówkach osoby poszkodowane mogą uzyskać specjalistyczną pomoc, m.in. prawną, psychologiczną, materialną.

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej PUW
w Białymstoku w Informacjach Wydziału, w zakładce Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Tabela zawierająca wykaz podmiotów świadczących pomoc jest aktualizowana na bieżąco w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 W załączeniu wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w woj. podlaskim.

 

Wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w woj. podlaskim

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ