Podziękownie za wieloletnią pracę rodziny zastępczej

2021-09-15 10:44:57

14 września w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie, w trakcie którego złożono wyrazy wdzięczności i podziękowania za długoletni wkład pracy w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej zawodowej Państwu Mariannie i Stanisławowi Gosk.

Przez 21 lat pracy Państwo Gosk otoczyli miłością i opieką aż 19 dzieci, zawsze wykazując się dużym profesjonalizmem i szczególnym zaangażowaniem. Dokładali należytych starań, aby dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej zapewnić bezpieczne i stabilne środowisko do rozwoju. Wszystkim podopiecznym potrafili stworzyć przyjazną i rodzinną atmosferę.

Za trud i wysiłek włożony w wychowanie, za cierpliwość i dobre serce, za dom pełen miłości, ciepła i zaufania, za przekazane wartości oraz wzory godne naśladowania - podziękował Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Iwona Kalinowska.

W dowód wdzięczności wręczono kwiaty i pamiątkowy grawerton.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ