"Pamiętniki dla bezrobotnych" - przedłużenie terminu konkursu

2018-01-03 15:01:46

     Szkoła Główna  Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przedłuża  termin konkursu na „ Pamiętniki bezrobotnych” do 31.01.2017 r.

     Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

     Zasady Konkursu są proste: jeżeli w latach 2016-2017 byłaś/byłeś przynajmniej przez miesiąc osobą bezrobotną, to opisz swoją historię pamiętnikiem lub stwórz blog poświęcony doświadczeniu bezrobocia. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron czytelnego rękopisu lub wydruku komputerowego. Prześlij go pocztą lub jako link do bloga oraz dołącz kwestionariusz. Podpisane oświadczenie prześlij pocztą tradycyjną. Kwestionariusz oraz oświadczenie znajdziesz na: www.sgh.waw.pl/pamietniki-bezrobotnych albo otrzymasz od nas pocztą, jeśli zwrócisz się do nas z taką prośbą. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu zadane drogą mailową, telefonicznie (22 5649112) lub listownie.

     Wszystkich zainteresowanych  zapraszamy do  przesłania pamiętników bezrobotnych. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody pieniężne.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ