Ogłoszenie o realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego

2014-03-05 11:59:05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż zgodnie z wystosowanym zaproszeniem do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym adresowanym do osób stosujących przemoc w rodzinie, w/w program nie odbędzie się w 2014 roku, z uwagi na brak  osób chętnych do udziału w programie.

Jednocześnie informuje, iż w związku z zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przychyla się do w/w prośby. Program będzie realizowany w tamtejszym zakładzie i adresowany do osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ