Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" – Edycja 2020

2020-01-30 08:46:11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację o konkursie ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020r.

Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2020

oraz na stronie Podlaskiego urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2020.html

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ