OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE I POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

2020-11-04 10:55:00

Szanowni Państwo,

  Z dniem 3 listopada 2020r. obowiązuje zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepis umożliwia wprowadzenie w urzędach administracji publicznej wykonywania przez urzędników pracy zdalnej, a więc wykonywanie czynności urzędniczych poza siedzibą urzędu. Ma to związek z sytuacją epidemiczną na terenie kraju i ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które przyczynią się do zahamowania rozwoju epidemii COVID-19.

Nie oznacza to, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest dla Państwa zamknięte. Pracujemy w godzinach: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30 i realizujemy wszystkie swoje stałe zadania. Jednakże w ramach odpowiedzialności i wspólnego bezpieczeństwa, a także ze względu na fakt, iż część pracowników pracuje zdalnie, apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu z właściwym pracownikiem, a także zachowanie reżimu sanitarnego określonego we właściwych przepisach w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

  1. Zakrywaniu ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
  2. Dezynfekcji rąk po wejściu do budynku urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji.
  3. Zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób przed i w budynku. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

Wszelkie sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu prosimy załatwiać telefonicznie, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Przypominamy, iż osoby niepełnosprawne mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie do: turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, w ramach Programu ,,Aktywny samorząd”, a także Programu w ramach Modułu III, drogą elektroniczną za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/ehport/sites/pfron-sow/sow/. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny.

Jednocześnie informujemy, o możliwości pobrania druków wniosków ze strony PCPR :

  1. wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności: 

https://pcprwysokiemazowieckie.pl/powiatowy-zespol-ds.-orzekania-o-niepelnosprawnosci

2. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON: 

https://pcprwysokiemazowieckie.pl/druki-do-pobrania.html

  Zachęcamy do wysyłania wniosków pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie lub poprzez złożenie dokumentów do właściwej skrzynki wystawionej w holu budynku.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem:

sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl

oraz numerami telefonów:

86 306 72 08, 86 306 72 11, 502 153 040

fax: 86 306 72 12

 

Dyrektor PCPR

Iwona Kalinowska 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ