Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2019-03-29 13:50:00

  28 marca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie  informacyjne dotyczące programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podczas którego szczególną  uwagę poświęcono wypracowaniu metod, mających na celu zmotywowanie sprawców przemocy do podjęcia   terapii oraz uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych.

W spotkaniu, organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział Wicestarosta Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała, a także przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji i Sądu Rejonowego. 

Uczestników spotkania serdecznie powitała Dyrektor PCPR, Iwona Kalinowska, która podkreśliła, iż celem spotkania jest przede wszystkim przedstawienie programów profilaktycznych, realizowanych w powiecie ze szczególnym naciskiem na programy wobec osób stosujących przemoc.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że praca ze sprawcą przemocy jest to praca bardzo trudna, szczególnie gdy źródłem przemocy jest również alkoholizm - zaznaczyła pani dyrektor. - Warto jednak pracować ze sprawcą przemocy, bo jest to jedyna metoda zatrzymania przemocy w rodzinie. Gdy nie będzie sprawcy, nie będzie ofiar. W związku z tym ze strony powiatu prowadzone są działania korekcyjno-edukacyjne, które mają na celu zatrzymanie przemocy oraz znalezienie wspólnego sposobu, jak zmotywować te osoby do podjęcia terapii. 

Jednym z głównych problemów, pojawiających się podczas realizacji tego typu programów jest brak chętnych lub rezygnacja uczestników w trakcie trwania programu, w związku z czym dotacje przekazane na ten cel muszą zostać zwrócone.

- Szkoda, żeby środki które trafiają do nas się marnowały. Najlepiej by było, gdyby nie było takich potrzeb, nie było przemocy, nie trzeba by było nikogo do niczego przymuszać ani z tych środków korzystać, ale jeśli te środki się pojawiają, to dobrze, żeby zostały spożytkowane i trafiły tam gdzie trzeba - powiedział Wicestarosta Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała. - Żyjemy w czasach, gdy edukacja dotarła już wszędzie, ale wciąż stosujemy się do pewnych nawyków, które wynieśliśmy z przeszłości. Konflikty są inne niż niegdyś, ale nadal są, niestety wybuchają i eskalują tam, gdzie nie powinno to mieć miejsca, czyli w rodzinach. Tam są dzieci, które są podatne na takie zachowania i najbardziej je przeżywają. Powinniśmy zrobić wszystko, we współpracy z samorządami gminnymi, przedstawicielami takich instytucji jak sąd, policja, ośrodki pomocy społecznej, by wypracować model, który umożliwi korzystanie z tych środków. To jest najmniejszy problem, jeśli te środki przepadną, ale najważniejsze jest, aby z tych pieniędzy coś pożytecznego udało się zrobić. Aby dotarły do tych osób, które krzywdzą inne osoby, aby te krzywdzone mogły normalnie żyć, normalnie funkcjonować, mogły cieszyć się życiem, bo wszyscy mamy do tego prawo, a te osoby, w szczególnie dzieci, prawo największe.

Podczas dyskusji o sposobach motywowania sprawców przemocy do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych wskazywano na częsty problem bezsilności policji i pracowników pomocy społecznej, którzy nie są w stanie przekonać ani zmusić osób, stosujących przemoc do udziału w terapii. Dużą rolę w tej kwestii odegrać mogą sądy, które już teraz w wielu powiatach w Polsce kierują sprawców przemocy na obowiązkowe uczestnictwo w programach korekcyjno-edukacyjnych. 

Przypominamy, że  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczęło nabór kandydatów do utworzenia grupy terapeutycznej Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W szczególności adresowany jest on do następujących osób: 

  • Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  • Osób, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazanych przez organy ścigania lub inne instytucje (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);
  • Osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej;
  • Osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji;

Pełen cykl spotkań dla każdego indywidualnego uczestnika obejmuje 62 godz., w skład których wchodzą indywidualne spotkania oraz grupowe zajęcia korekcyjno-edukacyjne. W ramach programu można zdobyć wiedzę na temat mechanizmów zjawiska przemocy, poznać sposoby właściwego panowania nad własnymi, negatywnymi emocjami, a także nabyć umiejętność odpowiedniego kształtowania relacji wewnątrzrodzinnych.

Etap rekrutacji uczestników trwa do 30 kwietnia 2019 roku. Rozpoczęcie programu rozpocznie się po zebraniu grupy uczestników. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o złożenie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie (pokój nr 1) oświadczenia uczestnika PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH

 Oświadczenie dostępne jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem jak również na stronie internetowej: www.pcprwysokiemazowieckie.pl

Opracowała Nina Czapska

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ