O Modelu Kooperacji w pomocy społecznej

2019-01-24 09:19:00
        22 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”. W Konsultacjach udział wzięła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Iwona Kalinowska, Wicestarosta Wysokomazowiecki, pan Leszek Gruchała, a także przedstawiciele i dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wysokomazowieckiego, m.in. z gminy Nowe Piekuty, Kulesze Kościelne, Szepietowo, Sokoły, Klukowo oraz gminy Wysokie Mazowieckie, jak również reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, Lokalnej Grupy Działania ,,Brama na Podlasie” i Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach. Spotkanie poprowadziła pani Anna Tomulewicz, doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i ekspert modelu.
 
        Głównym założeniem spotkania było zapoznanie uczestników z koncepcją projektu ,,Liderzy Kooperacji”, którego podstawowym celem jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej (edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości itp.), w celu kompleksowego wsparcia i aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
 
        Zaproszenie na spotkanie zostało skierowane przede wszystkim do podmiotów, które nie miały styczności z Modelem Kooperacji, a istotą konsultacji było uzyskanie obiektywnej opinii uczestników na temat wypracowanych założeń i pomysłów.
 
- Dobrze, że do takiego spotkania doszło po raz kolejny - powiedział Wicestarosta Wysokomazowiecki, Leszek Gruchała. - Myślę, że uda się nam wypracować wspólnymi siłami taki model, który ułatwi państwu, ale przede wszystkim osobom, które się do nas zgłaszają, lepsze porozumienie, relacje, pracę. Mamy wspaniałe kadry, wspaniałych pracowników, nie tylko w powiecie, ale w naszych gminach, ale nie zawsze to niesienie pomocy jest łatwe i nie zawsze się udaje. Dzięki takiemu programowi uda się to ulepszyć, usprawnić, odbędzie się to z ogólną satysfakcją i zadowoleniem dla wszystkich. Z roku na rok tych różnych problemów przybywa, przybywa też pracy, spraw papierkowych, można tego uniknąć, jeśli uda się nam ułatwić różne procedury i sprawić, że będą one prostsze, przez to też bardziej zrozumiałe. Temu służy dzisiejsze spotkanie.
 
        Uczestnicy konsultacji zostali zapoznani z najważniejszymi informacjami o projekcie ,,Liderzy Kooperacji”, jego zasadami, podstawami prawnymi, wypracowanymi dotychczas założeniami oraz planem realizacji, krok po kroku. Jednym z pomysłów, mających wpłynąć na wzmocnienie pozycji ośrodków pomocy społecznej jest m.in. zaangażowanie we współpracę radnych gminnych i powiatowych.
 
        Przedstawiciele poszczególnych ośrodków mieli okazję podzielić się zarówno swoimi spostrzeżeniami co do samego Modelu Kooperacji, jak i ogólnymi problemami i trudnościami, jakie na co dzień spotykają w swojej pracy. Zebrane uwagi oraz informacje od uczestników zostaną uwzględnione w opisie Modelu.
 
        Realizacją projektu pn. „Liderzy kooperacji” zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w partnerstwie z samorządami makroregionu reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej II. Model kooperacji będzie wdrażany w gminach wiejskich, ale obejmować będzie instytucje z 2 poziomów samorządów (gmina, powiat). Będzie zawierał opis współpracy i przepływu informacji, wiedzy, metod dochodzenia do ostatecznego, planowanego koszyka usług dla rodziny czy środowiska.
 
 
 
 
 
 
Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ