Nieodpłatne korepetycje dla podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej na rok szkolny 2022/2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w imieniu RUCH POLSKA 2050 informuje, iż w roku szkolnym 2022/2023 jest kontynuowana akcja pomocy w nauce uczniom z rodzi zastępczych. 

Dla każdego zgłoszonego do projektu dziecka, na podstawie przedstawionego zakresu potrzebnej pomocy (klasa, przedmiot, ilość godzin) dobierany jest z ogólnopolskiej bazy spełniający te kryteria korepetytor, który kontaktowany jest z rodziną.

W dalszej części wszelkie ustalenia, np. co do rodzaju użytego komunikatora, pory przeprowadzania zajęć, szczegółowego zakresu materiału itp. odbywają się na linii rodzina/uczeń – korepetytor. Wojewódzcy i powiatowi koordynatorzy są w kontakcie z rodziną i monitorują przebieg oraz poprawność prowadzonych zajęć.

Rodziny same zgłaszają swoje potrzeby na adres mailowy:

pieczazastepcza@polska2050.pl

po uprzednim skontaktowaniu się z koordynatorem wojewódzkim, który udzieli wszelkich dodatkowych informacji w razie potrzeby.

Dane kontaktowe koordynatora akcji w województwie podlaskim:

Jerzy Wawrusiewicz

 nr tel.: 664 493 412

e-mail: aidkaj@wp.pl

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ