Model Kooperacji w Gminach Wiejskich

2019-04-25 12:51:00

25 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie informacyjne nt. Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich, organizowane w ramach projektu partnerskiego pn. "Liderzy kooperacji" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. W spotkaniu udział wzięła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Iwona Kalinowska oraz dyrektorzy, kierownicy i przedstawiciele Miejsko-Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Prezentację poprowadziła pani Anna Tomulewicz, doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Przedstawiciele poszczególnych ośrodków mieli okazję zapoznać się z opracowanym Modelem Kooperacji w Gminach Wiejskich oraz podzielić się własnymi spostrzeżeniami.

Model Kooperacji ma być nową, profesjonalną konstrukcją systemu wsparcia na rzecz podmiotów świadczących pomoc i wsparcie w lokalnym środowisku.

W kwietniu 2019 r. rozpoczyna się etap testowania Modelu Kooperacji, który będzie wdrażany w województwie podlaskim w ramach pilotażu. Do udziału w testach, pierwszeństwo mają Powiaty i Gminy, które uczestniczyły w opracowaniu Modelu, jednak nie wyklucza się udziału podmiotów nie uczestniczących dotychczas w projekcie.

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ