Korekta terminu realizacji zadania w ramach Programu „ Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020

2020-02-11 09:22:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczącą ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu ofert na finansowe wsparcie  realizacji projektów w ramach Programu „ Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r., o zmianie terminu  w „Ogłoszeniu o konkursie” – termin realizacji zadania powinien brzmieć „ od kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ