Konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2022- 2024

2021-11-23 10:00:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2022-2024”.

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Programu będącego przedmiotem konsultacji.

Głównym celem Programu jest rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza naturalnym środowiskiem rodzinnym oraz pomoc dzieciom objętym zastępczymi formami wychowania  w przystosowaniu się do samodzielnego życia poprzez:

  • Promocję i rozwój pieczy zastępczej
  • Wspieranie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • Inicjowanie działań mających na celu umożliwienie powrotu dziecka do rodziny biologicznej

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu konsultacji do 03.12.2021 roku drogą elektroniczną, poprzez skrzynkę mailową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem na adres: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl, bądź osobiście w siedzibie Centrum – ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Poniżej znajdą Państwo projekt konsultowanego Programu oraz formularz konsultacji, na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

Opinie i uwagi wniesione:

- w inny sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,

- po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

Formularz konsultacji

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 – 2024

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ