Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025”

2016-12-01 10:21:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017 – 2025”. Projekt strategii określa cele, kierunki działania we wszystkich obszarach szeroko rozumianej polityki społecznej, które Powiat Wysokomazowiecki realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu strategii, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponujące efektywne rozwiązania.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Powiatu Wysokomazowieckiego, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne oraz inne instytucje zainteresowane rozwojem powiatu.

W załączeniu projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025” oraz formularz, na którym należy zgłosić uwagi lub ewentualne zmiany. Formularz prosimy przekazywać w terminie do dnia 09.12.2016 roku na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie lub drogą e-mailową: pcprwysmaz@poczta.onet.pl

Opinie i uwagi wniesione:

- w inny sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,

- po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

 

Strategia do konsultacji

Formularz do konsultacji

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ