KONKURS LITERACKI DLA DZIEWCZĄT „MAMO” LIST DO MAMY

2018-04-06 11:37:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, serdecznie zaprasza dziewczęta w wieku 13-21 lat, przebywające rodzinach zastępczych na terenie powiatu wysokomazowieckiego, a także usamodzielniające się do udziału w konkursie literackim organizowanym przez Fundację po DRUGIE we współpracy z firmą kosmetyczną BANDI i Stowarzyszeniem Ladies First.

Zadaniem uczestniczek konkursu jest napisanie pracy literackiej, która będzie opowiadać o macierzyństwie, relacji matki z dzieckiem, marzeniach, bliskości, również wyobrażeniach i pragnieniach. Celem konkursu jest pokazanie przez pryzmat przemyśleń, doświadczeń i wyobrażeń dziewcząt, istoty więzi między matką i dzieckiem, jej znaczenia dla prawidłowego rozwoju, dojrzewania i dorosłego życia.

Prace powinny być przesyłane drogą mailową i zamieszczone w załączniku, w osobnym dokumencie (Word); składać się z co najmniej 1 strony (format A4) – minimum 2500 znaków; czcionka Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5.

Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r.

Adres mailowy: fundacja@podrugie.pl

Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (prosimy o przesłanie go w formie skanu) oraz informację o autorze: imię i nazwisko, telefon i mail, wiek.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugą połowę maja 2018 r. i jest uzależnione od liczby nadesłanych prac.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronach internetowych:

Z laureatkami zostanie podjęty bezpośredni kontakt.

Laureatki konkursu otrzymają zestawy kosmetyków od BANDI oraz nagrody od Stowarzyszenia Ladies First o wartości 2000 zł.

Załączniki:

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów konkursu
Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ