Konkurs fotograficzny dla seniorów „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”

2019-09-09 11:59:00

Podlaska Redakcja Seniora oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski ogłaszają konkurs fotograficzny dla seniorów pt. „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”.

Główna idea konkursu to prezentacja walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury, związanej nierozerwalnie z przyrodą oraz prezentacja wyjątkowych ludzi zamieszkujących województwo podlaskie.

Laureaci konkursu otrzymają narody pieniężne. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie podczas V Podlaskiego Forum Osób Starszych w listopadzie 2019 r.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019 r. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

Regulamin i karta zgłoszeniowa są do pobrania na stornie:

podlaskisenior.pl/podlaskie-slady-konkurs-fotograficzny-dla-seniorow/

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną. E-mail konkursowy to:

podlaskiseniorfoto@gmail.com

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich podlaskich seniorów.

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ