Konferencja podsumowująca projekt systemowy

2015-06-25 14:02:33

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem dnia 17 czerwca 2015 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowało konferencję podsumowującą projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencję prowadziła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Teresa Tabędzka. W konferencji uczestniczyli Starostowie Powiatu Wysokomazowieckiego, Pan Bogdan Zieliński i Pan Leszek Gruchała, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektorzy i Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, beneficjenci projektu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zespół projektowy. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali podziękowania za udział i wsparcie przy realizacji projektu.
Podczas konferencji przedstawiono główne założenia, cele, działania, sposób realizacji i efekty projektu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, którzy wzięli udział w konferencji oraz osobom zaangażowanym w działania podejmowane na każdym etapie realizacji projektu. Wyrażamy głębokie przekonanie, iż działania zrealizowane w ramach projektu w znacznej mierze przyczyniły się do podniesienia umiejętności zawodowych i społecznych uczestników projektu, a co za tym idzie do zwiększenia ich aktywności zawodowej. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom na podniesienie poziomu samodzielności i odpowiedzialności, podwyższenie samooceny, nabycie umiejętności w poruszaniu się na otwartym rynku pracy. Uczestnicy z pewnością wynieśli znaczące korzyści z udziału w projekcie. Są gotowi do podjęcia zatrudnienia i w pełni zintegrowani ze społeczeństwem.

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ