Komunikat 1 - Prośba o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem

2020-03-13 09:07:00

    W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem powodującym grypę zwracam się z prośbą do mieszkańców naszego powiatu o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem.

    Wszelkie sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu prosimy załatwiać telefonicznie, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

    Przypominamy, iż osoby niepełnosprawne mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych a także w ramach Programu ,,Aktywny samorząd”, drogą elektroniczną w Systemie SOW.

    Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji-uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

    Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

    Wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem Systemu SOW będą procedowane w dotychczasowej formie (papierowej).

Jednocześnie informujemy, o możliwości pobrania druków wniosków ze strony PCPR :

1. wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności: 

https://pcprwysokiemazowieckie.pl/powiatowy-zespol-ds.-orzekania-o-niepelnosprawnosci

2. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON: 

https://pcprwysokiemazowieckie.pl/druki-do-pobrania.html

     Zachęcamy do wysyłania wniosków pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem  ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

  Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem: 

sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl

oraz numerami telefonów:

86 306 72 08, 86 306 72 11, 502 153 040

fax: 86 306 72 12

 

Dyrektor PCPR

Iwona Kalinowska

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ