Kampania "JUŻ JESTEŚ?"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, informuje, iż na prośbę Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zachęca do zapoznania się z trwającą kampanią społeczną:

 „JUŻ JESTEŚ?”

będącą realizacją I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”.

Realizatorem kampanii jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Materiały promocyjne zostały umieszczone na dole strony kampanii: juzjestem.info 
w zakładce Dla Mediów, gdzie możliwy jest do pobrania Presspack.

Mając na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat problematyki pieczy zastępczej, obecnej sytuacji dzieci potrzebujących zapewnienia im miejsc w rodzinach zastępczych oraz promocji rodzicielstwa zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem serdecznie zachęca do zapoznania się z w/w inicjatywą oraz związanymi z nią materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej kampanii „JUŻ JESTEŚ?"     

     

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ