Kampania '' Bezpieczny i Aktywny Senior "

2017-02-17 11:09:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje o rozpoczęciu w dniu 15 grudnia 2016 r. kampanii Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

Filary kampanii stanowią:

  • Bezpieczeństwo - dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów seniorów-konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.
  • Aktywność – uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i zachowania samodzielności.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/  

oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Pomoc+spoleczna/Bezpieczny+i+Aktywny+Senior.htm

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ